In een steeds diverser wordende samenleving is het belangrijker dan ooit om een veilige werkomgeving te creëren waarin mensen met allerlei achtergronden zich welkom en gerespecteerd voelen. Een inclusieve werkcultuur bevordert niet alleen de tevredenheid en het welzijn van werknemers, maar het leidt ook tot een hogere productiviteit en betere bedrijfsresultaten. Daarom deel ik hieronder vijf praktische tips om een veilige en inclusieve werkomgeving te bevorderen voor mensen met allerlei achtergronden.

1.     Zorg voor een duidelijk non-discriminatiebeleid

Een belangrijke stap is het implementeren van een duidelijk non-discriminatiebeleid dat expliciet alle vormen van discriminatie verbiedt. Communiceer dit beleid regelmatig naar alle werknemers en zorg ervoor dat er geen tolerantie is voor enige vorm van discriminatie binnen het bedrijf.

2.     Stimuleer open communicatie en respect

Creëer een cultuur waarin open communicatie wordt aangemoedigd en waarin werknemers zich vrij voelen om hun zorgen en ervaringen te delen. Dit kan worden bereikt door het in contact blijven met al je medewerkers en door te vragen waar de behoeftes liggen. Wil je jouw medewerkers belonen voor het harde werk dat zij geleverd hebben? Vraag dan eens rond waar je medewerkers een plezier mee doet, in plaats van standaard die fles wijn te geven.

3.     Kijk naar de verhouding man/vrouw

Wij werken veel met bedrijven uit de branches logistiek en productie; branches waar vooral mannen werken. Denk hier als organisatie eens over na, want wil je een groter aandeel vrouwelijke werknemers? Of wil je dat vrouwen beter vertegenwoordigd worden over de breedte van de organisatie? Dan is het goed om dit te faciliteren en te zorgen dat vrouwen zich net zo veilig voelen als mannen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld nodig zijn om vrouwonvriendelijke grappen te weren, en het zo voor vrouwen net zo aantrekkelijk te maken om bij jou te werken.

4.     Creëer gelijke kansen

Zorg ervoor dat kansen binnen het bedrijf eerlijk worden verdeeld en gebaseerd zijn op vaardigheden, capaciteiten en prestaties, in plaats van op persoonlijke achtergrond. Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de huidige wervings- en promotieprocessen: zijn deze zo objectief als ze moeten zijn? En zijn de besluitvormers in geen enkel geval gekleurd door vooroordelen? Een gelijke behandeling draagt bij aan een gevoel van rechtvaardigheid en inclusie onder werknemers.

5.     Durf te vragen

Heb je de behoefte aan een inclusiever personeelsbestand met ruimte voor allerlei culturen? Durf dan te vragen wat hiervoor nodig is, bijvoorbeeld op een platform of aan mensen uit je omgeving die er wel ervaring mee hebben. Zo leer je uit eerste hand wat je zelf als organisatie kan doen om een veilige en aantrekkelijke werkomgeving voor iedereen te creëren.

Ben je na het lezen van deze tips klaar voor de volgende stap, of heb je nog vragen? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag.