In het altijd bruisende Rotterdam werken Caroline en Marja als aanjagers van verandering voor statushouders; mensen die hun leven opnieuw beginnen in een nieuw land. Caroline heeft 16 jaar ervaring en focust zich nu al anderhalf jaar op het aan het werk krijgen van deze doelgroep. Marja is hier sinds een half jaar bij betrokken en de uitdagingen waar ze voor staan zijn groot. Ze delen hun ervaringen over hoe de Gemeente Rotterdam mede via FutureWork nieuwkomers plaatst bij werkgevers, en wat dit betekent voor zowel de statushouders als de gemeente zelf.

Werken met statushouders

Caroline begint het gesprek met enthousiasme en vertelt hoe waardevol het is om met kwetsbare doelgroepen te werken. De Gemeente Rotterdam en FutureWork hebben al een bestaande samenwerking en werken samen aan het plaatsen van statushouders bij werkgevers. Er is een enorme vraag naar arbeidskrachten en statushouders vormen een rijke bron van onbenut talent. Ze komen uit diverse achtergronden, variërend in leeftijd, werkervaring en opleidingsniveau. Het belangrijkste criterium vanuit werkgevers is de bereidheid om tijd en energie in nieuwkomers te investeren. Iets wat volgens Caroline tot een hele grote waardering leidt. “De motivatie van statushouders is vaak ongekend, en de dankbaarheid voor de geboden kansen is hartverwarmend.”

Marja voegt hieraan toe dat statushouders over het algemeen heel leergierig zijn en zich snel ontwikkelen. “De ervaring heeft geleerd dat ze vaak al over de nodige vakkennis beschikken. Soms beginnen ze op een iets lager functieniveau, maar na enkele maanden zijn ze al klaar voor de volgende stap.” Dit snelle groeiproces hangt natuurlijk ook af van de omgeving en de kansen die worden geboden.

FutureWork en de Gemeente Rotterdam

FutureWork fungeert als een brug tussen werkgevers en statushouders. Ze hebben kansen die worden gedeeld met de werkcoaches van de Gemeente Rotterdam, die op hun beurt de juiste kandidaten selecteren. “Hoewel de samenwerking nog niet op grote schaal plaatsvindt, wordt deze wel met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. De inzet van cultuurspecialisten, die de taal van de nieuwkomers spreken en rekening houden met specifieke culturele aspecten, blijkt keer op keer van onschatbare waarde te zijn”, aldus Caroline.

Wat de toekomst betreft, zouden Caroline en Marja graag zien dat de samenwerking met FutureWork kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld door een groei in werkgevers. “Het is duidelijk dat FutureWork een belangrijke tussenpartij is die statushouders voorbereidt op de arbeidsmarkt voordat ze worden overgenomen door werkgevers. Grote bedrijven die goed bereikbaar zijn kunnen veel betekenen in deze samenwerking”, vervolgt Marja.

Tegelijkertijd erkennen Caroline en Marja dat er soms weerstand kan zijn bij werkgevers. “Een slechte ervaring uit het verleden kan het vertrouwen schaden, dus het is van cruciaal belang om de juiste match te vinden tussen werkgever en statushouder.” Vooroordelen en angst zijn onnodig, en ze benadrukken dat iedereen een kans verdient om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Een boodschap voor werkgevers

Hun boodschap aan andere werkgevers en gemeenten is duidelijk: geef iedereen een kans om zich te ontplooien. Begin klein en laat statushouders zich ontwikkelen en groeien. “Maatwerk is essentieel, en het is belangrijk om te starten met eenvoudige taken en statushouders de kans te geven om zich te ontwikkelen. De taal, cultuur en gebruiken van nieuwkomers verdienen speciale aandacht, en hier kunnen cultuurspecialisten een waardevolle rol spelen. Durf de stap te zetten en ontdek hoe deze bijzondere groep mensen een waardevolle aanvulling kan zijn voor jouw organisatie”, aldus Marja.

In Rotterdam laten Caroline en Marja zien hoe samenwerking, toewijding en begrip kunnen leiden tot een inclusievere samenleving en bloeiende carrières voor statushouders. Het is een inspirerend voorbeeld voor iedereen die betrokken is bij het helpen van nieuwkomers om een nieuw leven op te bouwen.