Door: Tessa van Laarhoven

Het aannemen van nieuw personeel is tegenwoordig erg lastig. Bedrijven staan vaak voor de uitdaging om de juiste kandidaat te vinden. Toch wordt er nog te vaak naar de “perfecte kandidaat” gezocht, het bekende schaap met de vijf poten.

Er wordt vaak gevraagd naar een goed niveau Nederlands of Engels. Dit maakt dat werkgevers soms daardoor goede kandidaten mislopen. Vooral nieuwkomers in Nederland bemachtigen hierdoor vaak geen plek op de arbeidsmarkt. Dat is zonde! Taal hoeft namelijk geen onoverkomelijke hindernis te zijn.  Daarom bespreek ik vandaag hoe je deze barrière kan doorbreken en hoe je als bedrijf profiteert van nog meer potentieel.

Begeleiding in de eigen taal

Bij FutureWork kunnen nieuwkomers ondersteund worden in hun eigen taal. Door middel van een tolk die de taal van de nieuwkomer spreekt, kan de benodigde informatie worden overgebracht en kunnen instructies duidelijk worden gecommuniceerd. Een buddy-systeem werkt ook goed: heb je een collega die meertalig is? Zet deze dan naast je nieuwe werknemer. Dit vermindert verwarring en vergroot het begrip, waardoor nieuwkomers zich sneller kunnen aanpassen aan de nieuwe werkomgeving.

Geleidelijke overgang naar zelfstandigheid

Nieuwkomers kunnen stapsgewijs naar zelfstandigheid worden begeleid. In het begin kunnen ze taken uitvoeren onder supervisie of met ondersteuning van een job coach, mentor of buddy. Naarmate ze meer vertrouwd raken met de werkzaamheden en de bedrijfscultuur, kunnen ze geleidelijk meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit biedt de mogelijkheid om te groeien en zich te ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd hun taalvaardigheden in de werkomgeving kunnen verbeteren.

Mogelijkheden voor taalverwerving

Het plaatsen van nieuwkomers biedt hen een hele mooie kans om hun taalvaardigheid te verbeteren. Terwijl ze werken en communiceren met collega’s, worden ze blootgesteld aan de Nederlandse taal en kunnen ze deze praktisch toepassen. Dit bevordert een snelle en effectieve taalontwikkeling. Vanuit FutureWork krijgt de nieuwkomer ook de mogelijkheid om naast zijn werk Nederlandse taaltraining te blijven volgen. Dit vergroot de zelfredzaamheid. Omdat wij taalles aanbieden draagt dit ook bij aan het vergroten van de taalvaardigheid van nieuwkomers. Ook merken we dat door aan de slag te zijn en daarmee ook met taal bezig, het zelfvertrouwen groeit en men vaak al meer spreekt dan in eerste instantie gedacht.

Culturele diversiteit en nieuwe perspectieven

Het plaatsen van nieuwkomers brengt culturele diversiteit met zich mee, wat waardevolle voordelen biedt voor een bedrijf. Nieuwkomers brengen nieuwe perspectieven, ideeën en ervaringen in, waardoor de creativiteit en innovatie binnen de organisatie wordt gestimuleerd. Dit leidt tot een verrijking van de bedrijfscultuur en het vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktbehoeften.

Inclusieve en diverse werkomgeving

Het plaatsen van nieuwkomers creëert een inclusieve en diverse werkomgeving, wat een positieve invloed heeft op de bedrijfscultuur. Het laat zien dat het bedrijf waarde hecht aan gelijke kansen voor iedereen, wat vervolgens ook weer diversiteit stimuleert.

We hebben inmiddels al vele nieuwkomers geplaatst die met heel veel plezier naar hun werk gaan. Verschillende werknemers zijn inmiddels doorgegroeid binnen de organisatie waar zij werken, zoals tot assistent teamlead. Anderen zijn doorgegroeid naar andere afdelingen. Ook is voor sommigen hun baan een opstap geweest om door te blijven leren. Zo zijn er medewerkers die naast hun werk een studie zijn begonnen in de ICT of elektrotechniek. Allemaal doordat ze hun aan hun taal hebben kunnen werken tijdens het werk.

Wil je weten wat wij voor jou als werkgever kunnen betekenen bij het plaatsen van nieuwkomers? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.