Door Ramy Ibrahim

De Eritrese gemeenschap in Nederland kenmerkt zich door een diepgevoelde saamhorigheid en een rijke traditie. Deze blog biedt een kijkje in het dagelijks leven van Eritreeërs in Nederland, zodat we het begrip en de integratie op de werkvloer kunnen verhogen.

Bescheidenheid en leerijver

Eritreeërs staan bekend om hun bescheidenheid en respectvolle houding. Ze zijn vaak verlegen en terughoudend, maar dat moet niet worden verward met een gebrek aan interesse of kennis. Integendeel, Eritreeërs zijn bijzonder leergierig en staan altijd open om nieuwe dingen te leren. Hun collectieve mentaliteit draagt bij aan een sterke onderlinge verbondenheid, waarbij ze veel zorg dragen voor elkaar en niet snel om hulp vragen uit angst om anderen te belasten.

Culturele waarden en tradities

Religie speelt een centrale rol in de Eritrese gemeenschap. Met een mix van islamitische en orthodox-christelijke gelovigen zijn religieuze feesten en tradities van groot belang. Tijdens deze dagen komt de familie samen om te vieren met traditionele gerechten zoals injerrah, een soort pannenkoek die geserveerd wordt met een kruidige saus. Deze gerechten zijn vaak veganistisch, vooral tijdens de vastenperiodes die zowel in de islamitische als de christelijke kalender voorkomen.

Communicatie en integratie

Een van de grootste uitdagingen voor Eritreeërs in Nederland is de taalbarrière. Veel Eritreeërs zijn niet hoogopgeleid en vinden het moeilijk om Nederlands te leren, wat de communicatie kan bemoeilijken. Bovendien is de Eritrese taal ‘high context’, wat betekent dat veel communicatie indirect plaatsvindt. Dit kan leiden tot misverstanden in een directe cultuur zoals de Nederlandse. Eritreeërs knikken vaak ‘ja’ als teken van respect, ook al zijn ze het misschien niet eens met wat er gezegd wordt.

Uitdagingen en kansen

Het is belangrijk dat werkgevers deze culturele nuances begrijpen en respecteren. Door ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en rekening te houden met de leerstijl en communicatiewijze van Eritreeërs, kunnen zij beter integreren en hun talenten ontplooien. Werkplekken die flexibiliteit bieden in taken en open staan voor culturele expressie zullen merken dat Eritreeërs, ondanks hun aanvankelijke terughoudendheid, heel gemotiveerd en waardevol zijn. Hou onze website in de gaten voor deel 2 over de Eritrese gemeenschap, waarin je meer leest over de uitdagingen en kansen op de werkvloer.

De Eritrese gemeenschap, met haar rijke tradities en collectieve waarden, biedt een prachtige kans om de diversiteit op de Nederlandse werkvloer te verrijken. Het is aan ons allen om deze kans met beide handen aan te grijpen, met respect en begrip als leidraad. Doe je mee?