Ronza is nieuw bij FutureWork, maar bepaald niet nieuw in haar rol als cultuurspecialist. ‘Bij FutureWork help ik bedrijven die nieuwkomers uit de Arabische cultuur inzetten en de nieuwkomers die bij een Nederlands bedrijf aan het werk gaan. Buiten FutureWork geef ik al vijf jaar workshops over de Arabische cultuur aan professionals en dat doe ik via Global Talk, waarvoor ik ook als tolk werk. Daarnaast geef ik vanuit mijn eigen bureau workshops aan nieuwkomers over de Nederlandse cultuur!’

Opgegroeid in twee culturen

Ronza is als kind van Syrische ouders in de basisschoolleeftijd naar Nederland gekomen en is daardoor opgegroeid in twee culturen. Kennis waarmee ze anderen nu vooruit kan helpen. Met de Arabische cultuur doelt Ronza op de cultuur in Syrië, Jordanië, Irak, Libanon en Palestina. ‘Als cultuurspecialist ben ik er om de cultuurverschillen tussen nieuwkomer en werkgever te overbruggen. Ik leg uit wat de nieuwkomer in Nederland kan verwachten op de werkvloer, ik vertel iets over de bedrijfscultuur. Wat zijn de ongeschreven regels in het bedrijfsleven in Nederland en wat zijn de verschillen met wat zij gewend zijn in Syrië. Je kunt hier bijvoorbeeld gemakkelijk naar je leidinggevende stappen als je een vraag hebt, dat is in Arabische landen niet altijd het geval. Voor beide partijen is het goed dit te weten.‘

Ontspanning in het gesprek

Tijdens kennismakingsgesprekken schuift Ronza vaak aan om de gesprekken te begeleiden en zo eventuele onduidelijkheden bij zowel de kandidaat als de werkgever weg te halen. ‘Ik vind het leuk wanneer ik zie dat mijn aanwezigheid een verschil heeft kunnen maken. Tijdens gesprekken vragen we altijd feedback en bijna altijd hoor ik dan terug dat de kandidaat zich meer op zijn gemak voelde. Door die ontspanning konden zij zich gemakkelijker uiten. De wetenschap dat er iemand bij is die hen begrijpt, niet alleen taalkundig, maar ook uit oogpunt van cultuur brengt ontspanning.’

Mengen in het gesprek

Als cultuurspecialist mag Ronza zich in het gesprek mengen, in tegenstelling tot in haar werk als tolk. Wanneer vragen worden gesteld die als beledigend ervaren kunnen worden, vertaalt zij de vraag op zo’n manier dat deze begrepen en geaccepteerd wordt. Een voorbeeld: na de vraag of een kandidaat getrouwd is, kan ondanks een ontkennend antwoord, toch de vraag komen of hij of zij kinderen heeft. In Nederland is dat niet vreemd, in de Arabische cultuur is dit zeer beledigend, helemaal als het om een vrouw gaat. Ronza: ‘Daarom vind ik het mooi om te zien dat veel nieuwkomers dit in de Nederlandse context kunnen plaatsen en begrijpen dat Nederlanders deze kennis niet hebben. En zich dus toch niet beledigd voelen.’

Verschil maken

‘Ik merk dat de aanwezigheid van een cultuurspecialist het verschil kan maken of een match tot stand komt of niet: Zo kunnen Nederlanders het storend vinden dat Arabische mensen op een, volgens de Nederlandse manieren, commanderende manier kunnen vragen of ze iets mogen hebben. In plaats van: ‘wil je mij die pen geven?’ of, ‘mag ik die pen van jou?’ wordt gezegd: ‘Geef je die pen?’ Vertalend naar de Arabische taal en cultuur is dit normaal en helemaal niet onvriendelijk of brutaal bedoeld. Als cultuurspecialist leggen we de reactie van beide kanten aan elkaar uit en dat maakt het verschil!’

Wil je graag meer informatie over het werken met nieuwkomers? Neem dan contact op met FutureWork.