Door Ramy Ibrahim

Na een introductie in de Eritrese gemeenschap en hun cultuur, is het tijd om de specifieke uitdagingen die zij ervaren op de Nederlandse werkvloer te belichten. Zie het als een aantal praktische tips voor werkgevers om de integratie van Eritrese werknemers te versoepelen.

Duidelijke communicatie is cruciaal

Eritreeërs kunnen moeite hebben met de complexiteit en snelheid van de Westerse werkcultuur. Het is daarom essentieel dat werkgevers leren om duidelijke, simpele vragen te stellen zoals, “Zou je mij kunnen uitleggen of laten zien wat ik je net verteld heb?” Dit helpt misverstanden te voorkomen en zorgt ervoor dat instructies goed worden opgevolgd. Daarnaast is het aan te raden om werknemers te vragen taken te demonstreren om te bevestigen dat zij de opdracht echt begrijpen, omdat ze geneigd zijn uit beleefdheid met “ja” te antwoorden.

Aanpassing aan technologische werkomgevingen

Veel Eritreeërs zijn niet vertrouwd met gedigitaliseerde processen die standaard zijn in Nederlandse bedrijven. Basisvaardigheden zoals het gebruik van digitale klokken voor in- en uitchecken kunnen uitdagingen opleveren. Zorg daarom als werkgever voor een gezonde dosis geduld en leg het proces eventueel nog een keer uit. Zo zorg je ervoor dat Eritrese werknemers zich comfortabel voelen met deze technologieën.

Hou rekening met religieuze feestdagen en tradities

Religieuze feesten en tradities spelen een belangrijke rol in de Eritrese cultuur, en dit kan invloed hebben op de werkdagen van Eritrese werknemers in Nederland. In Eritrea worden zowel christelijke als islamitische feestdagen gevierd, wat betekent dat werknemers mogelijk vrij willen nemen tijdens deze specifieke dagen. Belangrijke christelijke feestdagen zijn onder andere Kerstmis, Goede Vrijdag en Pasen volgens de Juliaanse kalender, die vaak verschilt van de Gregoriaanse kalender die in Nederland gebruikelijk is. Voor islamitische werknemers zijn dit bijvoorbeeld het Suikerfeest en het Offerfeest, die afhankelijk zijn van de maankalender en daardoor elk jaar op andere dagen vallen.

Het is aan te raden om als werkgever proactief om te gaan met deze culturele verschillen. Bijvoorbeeld door flexibel te zijn met betrekking tot verlofaanvragen, en mogelijk aangepaste werktijden voor deze perioden te overwegen. Vraag bijvoorbeeld aan verschillende medewerkers naar de belangrijke feestdagen. Online of in verschillende apps zijn deze data vaak ook te vinden. Dit toont niet alleen respect voor de culturele achtergrond van de werknemers, maar kan ook bijdragen aan een verhoogd gevoel van welzijn en betrokkenheid bij het bedrijf. Door in het bedrijfsbeleid ruimte te maken voor culturele en religieuze diversiteit, versterk je als organisatie de inclusiviteit en wordt er tegelijkertijd aan een positieve werkomgeving voor alle medewerkers gewerkt.

Transparantie in contracten en verwachtingen

Ook het begrijpen van contractuele afspraken kan een uitdaging zijn voor Eritreeërs, die vaak uit een achtergrond komen zonder formeel werkgeverschap. Het is belangrijk om contracten en arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, pauzes en pensioenregelingen, in duidelijke en eenvoudige of eigen taal uit te leggen. In mijn werk als FutureWork Cultuurspecialist is dit een van de belangrijkste onderwerpen. Gebrek aan ervaring en kennis van contractuele afspraken zorgt vaak voor angst en onzekerheid. Door dit als Cultuurspecialist in eigen taal uit te leggen creëer ik duidelijkheid en vertrouwen.

Onderwijs en achtergrond

Het Eritrese onderwijssysteem biedt vaak niet dezelfde kansen als in Nederland, wat kan leiden tot een gebrek aan algemene en professionele kennis. Werkgevers moeten tactvol omgaan met vragen over opleidingsniveaus en zich focussen op het versterken van de positieve aspecten, zoals taalvaardigheden en werkethiek die Eritreeërs kunnen bieden. Als er na een tijdje een band van vertrouwen is opgebouwd tussen de werkgever en een Eritrese werknemer, dan kan er voorzichtig gevraagd worden naar de opleiding. Doe dit echter puur uit interesse, niet omdat er iets vanaf hangt.

Sensitiviteit voor culturele en persoonlijke geschiedenis

Eritreeërs kunnen gesloten of terughoudend overkomen, vooral als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals politiek. Het is aan te raden om gesprekken over politiek te vermijden en op een lichte en persoonlijke toon te beginnen, bijvoorbeeld door te vragen naar familie. Dit kan helpen om een relatie op te bouwen gebaseerd op respect en begrip.

Conclusie

De integratie van Eritrese werknemers biedt zowel uitdagingen als kansen voor Nederlandse werkgevers. Door zich te verdiepen in de culturele achtergrond en specifieke behoeften van deze groep, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een succesvolle integratie, maar ook profiteren van de diverse vaardigheden en perspectieven die Eritreeërs met zich meebrengen. Heb je interesse of nog verdere vragen? Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.