Statushouders komen meestal niet gemakkelijk aan een baan. Veel werkgevers zijn huiverig om met deze groep nieuwkomers te werken, ze spreken immers de Nederlandse taal niet. Zonde, want het zijn vaak harde en loyale werkers. Bedrijven laten zo een belangrijk potentieel liggen. Terwijl je iets moois kunt doen met deze mensen. Daarom zijn wij eind 2019 FutureWork begonnen: een uitzendbureau waar we maatschappelijke impact mee willen maken, speciaal voor mensen die naar Nederland zijn gekomen, na te zijn gevlucht uit eigen land. Ons doel? Nieuwkomers begeleiden naar werk en voorzien van een baan.

Benieuwd naar ons verhaal?

Zo dragen wij, samen met de nieuwkomers, een steentje bij aan de maatschappij. Met een verleden in de uitzendbranche en ervaring in detachering weten we dat ons land altijd op zoek is naar goede werknemers. Maar nieuwkomers die graag willen werken, worden niet gevraagd. Ze zitten letterlijk op de bank, terwijl ze juist iets willen betekenen voor de maatschappij! FutureWork is dan de handreiking voor een eerste stap naar werk. Supergaaf toch?

Werk is een bepalende factor

Het is echt geen nieuws dat mensen die werken beter participeren en zich veel sneller ontwikkelen. Werk is een bepalende factor; het zorgt voor inkomen, zelfstandigheid en gevoel van waardering. Bovendien levert werk sociale contacten op en de beleving onderdeel van de samenleving te zijn. En dat is weer goed voor de vitaliteit en gezondheid.

Zorgen voor een zachte landing

Onze begeleiding naar werk begint al bij werving en selectie, en gaat door op de werkvloer. Tijdens dit hele traject lopen nieuwkomers aan tegen taal- en culturele barrières, die zorgen voor vragen en onbegrip. Onze FutureWork specialisten zijn er om voor een zachte landing te zorgen, in het voortraject en op de werkvloer, waar ze ter plaatse aanwezig zijn.

Taalbarrière wordt weggenomen

Onze FutureWork specialisten zijn ervaringsdeskundigen; veelal door ons opgeleide tolken, die in Nederland zijn komen wonen, na te zijn gevlucht. Met hun hulp is de taalbarrière om te werken weggenomen. Door hun tussenkomst weet iemand waar hij of zij aan begint en wat er wordt verwacht. Bijkomend voordeel: een jaar lang hebben werknemers drie uur Nederlandse taalles per week op de werklocatie. Dus eenmaal aan het werk leert men de taal. Wel zo handig!

FutureWork app

Als mensen een tijdje succesvol hebben gewerkt, stappen ze over op de hulp van onze FutureWork app. Hiermee heeft iemand binnen één minuut een specialist of adviseur aan de telefoon. Natuurlijk zijn we later in het traject nog steeds regelmatig op de werkvloer als er begeleiding nodig is of als mensen ergens tegenaan lopen.

Maatschappelijke impact

Voor opdrachtgevers is onze werkwijze aantrekkelijk: wij helpen hen het onbenut potentieel van nieuwkomers te gebruiken. Zo maken we samen maatschappelijke impact. Een nieuwe groep mensen wordt immers geactiveerd, die anders niet wordt ingezet. Samen bieden we deze groep een duurzaam alternatief. Hierbij nemen wij veel werk uit handen. Het kost bedrijven dan ook weinig investering en weinig tijd.

Opdrachtgever én leverancier

Interessant zijn bijvoorbeeld gemeentes; zij zijn voor ons opdrachtgever én leverancier tegelijk. Gemeentes hebben te maken met nieuwkomers die moeten participeren. Tegelijkertijd helpen ze ons met nieuwe aanwas, die wij weer aan een baan weten te helpen. Goed om te weten: we leveren mensen voor lange trajecten en richten ons op duurzame inzetbaarheid en structurele inzet van onze FutureWorkers.

Enthousiaste opdrachtgevers

Het leuke is dat onze werkwijze resultaat heeft: FutureWork werkt echt! Onze opdrachtgevers zijn enthousiast over onze kandidaten. Wat voor ons een kers op de taart is: als onze medewerkers worden overgenomen of zelf een andere baan vinden. En als iemand nog meer in z’n mars heeft, bekijken we samen de doorgroeimogelijkheden.

Supertrotse FutureWorkers

En de FutureWorkers zelf? Die zijn supertrots: ze verdienen hun eigen geld, staan op eigen benen en zijn niet meer afhankelijk van anderen. Wij geven ze de kans zichzelf te ontwikkelen met de juiste taalondersteuning en begeleiding. En dat werkt veel verder door dan wij hadden durven dromen. Zo zien ze zichzelf vaak als goed voorbeeld voor hun gezin en kinderen. Mooi toch?

PS: meer weten over FutureWork en onze werkwijze? Kijk dan hier verder