In onze missie om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen kwam Werkleerbedrijf Lucrato op het pad van FutureWork. Waar Lucrato in opdracht van de gemeente mensen met belemmeringen tot de arbeidsmarkt begeleidt, doen wij dit voor nieuwkomers. Toen Lucrato voor onder andere de gemeente Apeldoorn, Epe en Heerde anderstaligen ging begeleiden, liepen zij tegen dingen aan waarvoor zij FutureWork inschakelden. Over deze samenwerking praten we vandaag met Marleen en Janna, beiden werkzaam als consulent bij Lucrato.

De waarde van een cultuurspecialist

Om bij het begin te beginnen vertelt Janna over de taalbarrière die Lucrato ondervond bij het begeleiden van anderstaligen. “We werkten wel eens met tolken en hun bijbehorende diensten, maar dit bleek niet voldoende om echt de essentie te kunnen vertalen. We hadden dan ook behoefte aan iemand die zowel de taal spreekt als de cultuur begrijpt, iets wat FutureWork aanbiedt in de vorm van een cultuurspecialist.”

Dat deze cultuurspecialist van ontzettend grote waarde is geweest blijkt wel uit de ervaringen van de anderstaligen. “In het begin was er weerstand en waren sommige kandidaten boos dat ze actief deel moesten nemen aan een traject. Ze waren gewend een baan te krijgen als bijvoorbeeld koerier, om zo om de taalbarrière heen te werken.” Op de vraag hoe FutureWork dit heeft opgelost vertelt Marleen vol trots over de rouwverwerking die cultuurspecialist Ronza heeft georganiseerd. “De mensen waar we mee werkten hebben alles achter moeten laten in hun thuisland. Dat is ontzettend traumatisch en vraagt om rouwverwerking. Dit konden we nu aanbieden, in hun eigen taal nota bene.”

Nieuw is spannend

Niet alleen aan de kant van de kandidaten was er soms weerstand merkbaar, ook gemeenten en andere werkgevers waren voorzichtig met het plaatsen van nieuwkomers. Hier halen Marleen en Janna leerzame lessen uit: “We hadden veel eerder moeten beginnen met het schakelen met werkgevers. Het gaat in grotere steden een stuk makkelijker dan in kleine dorpen, maar ‘nieuw’ blijft gelijkstaan aan ‘spannend’ in deze wereld.”

Toch merken ze dat er dingen in beweging zijn gekomen, en staan werkgevers een stuk positiever tegenover een samenwerking als ze horen dat er ook een cultuurspecialist bij de samenwerking betrokken is. “Taal is toch wel echt een dingetje gebleken”, zo concludeert Marleen als we haar vragen naar de belangrijkste weerstand bij werkgevers. “Juist dan biedt een cultuurspecialist uitkomst, want die vertaalt niet alleen de boodschap, maar leest ook tussen de regels door. Precies dat is wat zo belangrijk is bij het werken met mensen uit een andere cultuur.”

Ook al ga je op je kop staan

“Lucrato heeft zelf ook veel kennis opgedaan over andere culturen”, zo vertellen Marleen en Janna. “Ronza was er niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor ons. Zo gaf ze bijvoorbeeld eens aan dat we op onze kop konden gaan staan, maar dat de kandidaat vanuit de betreffende cultuur echt niet ging zwichten.” Met een glimlach sluiten ze dan ook af: “Precies die nuance bepaalt het succes van een plaatsing.

Ben jij ook benieuwd wat we voor jou als werkgever kunnen betekenen? Of hoe we voor gemeenten van een probleem een oplossing maken? Dan horen we heel graag van je.