De stap van nieuwkomers in Nederland, die nog in het asielzoekerscentrum (AZC) wonen, naar de arbeidsmarkt, is een grote stap. Migreren naar een ander land betekent niet alleen een verandering van omgeving, maar ook een kennismaking met nieuwe regelgevingen, zoals de Regeling Eigen Bijdrage Asielzoekers (REBA). In deze blog licht ik toe hoe de REBA werkt en hoe dit invloed heeft op nieuwkomers die klaarstaan om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Wat is de REBA

De REBA is een regeling waarbij asielzoekers die werken een deel van hun inkomen afstaan aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Hiermee dragen werkende asielzoekers bij om de kosten van de opvang te dragen. Dit is volgens het principe ‘de breedste schouders dragen de zwaarste lasten’. Ook wordt op deze manier het leefgeld terugbetaald, een wekelijks bedrag wat asielzoekers ontvangen vanuit het COA om in hun levensbehoeften te voorzien. De REBA start vanaf het moment dat een asielzoeker begint met werken. Iemand kan beginnen met werken vanaf zes maanden na aanvang van de asielprocedure. Het is essentieel dat zowel nieuwkomers als werkgevers deze regeling begrijpen, aangezien het een aanzienlijke impact kan hebben op het netto-inkomen van de werknemer.

De impact van REBA op werkkeuze

Voor nieuwkomers is het belangrijk te weten dat fulltime werken vaak aantrekkelijker is dan parttime werken. Dit komt doordat de REBA een maximale bijdrage kent. Dus bij een hoger inkomen blijft er relatief meer over na aftrek van de REBA. Dit is belangrijke informatie voor nieuwkomers die overwegen om te gaan werken en helpt hen bij het maken van een weloverwogen beslissingen over hun werkuren.

De rol van werkgevers in het REBA-proces

Werkgevers spelen een sleutelrol in dit proces. Kennis van de REBA stelt ze namelijk in staat om dit vast te bespreken met een potentiële werknemer uit het AZC voordat deze begint met werken. Op deze manier komen werknemer en werkgever niet voor vervelende verassingen te staan bij de eerste salarisbetaling als blijkt dat de nieuwkomer hier vooraf niet van op de hoogte was. Daarnaast helpt het werkgevers te begrijpen waarom nieuwkomers mogelijk de voorkeur geven aan een fulltime functie in plaats van parttime.

Conclusie: Een geïnformeerde start op de arbeidsmarkt

De REBA is een complexe, maar belangrijke regeling die zowel voor nieuwkomers als voor werkgevers van belang is om te begrijpen. Door helder en tijdig over de REBA te communiceren, kunnen we nieuwkomers helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes over hun werk en de overgang naar de Nederlandse arbeidsmarkt versoepelen. Ons doel is om nieuwkomers niet alleen te begeleiden naar werk, maar ook om een brug te slaan tussen hen en werkgevers, voor een transparante en succesvolle integratie.

Ben je benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk dan eens de video op onze website of neem contact met ons op.