In de vorige blogs heb ik besproken hoe we nieuwkomers vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) begeleiden naar werk, waarbij specifiek het financiële aspect, in de vorm van de Regeling eigen bijdrage Asielzoekers (REBA) en de administratieve handelingen die daarvoor nodig zijn, werden toegelicht. In deze blog ga ik in op het belang van werken tijdens de asielprocedure.

Werk als katalysator voor integratie

We zien een sterke behoefte onder AZC-bewoners om aan het werk te gaan. In de periode van wachten op de uitslag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die vaak jaren in beslag neemt, biedt werk niet alleen afleiding maar ook een gevoel van ‘ertoe doen’ in de maatschappij. Dit is cruciaal voor de mentale gezondheid van deze groep. Ook is het belangrijk om in een vroeg stadium te beginnen met werk om alvast bekend te raken met de Nederlandse arbeidsmarkt, het werkritme en om specifieke vaardigheden op te doen die de kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning wordt iemand namelijk geconfronteerd met inburgering, huisvesting en andere verantwoordelijkheden waardoor het starten met werken na zo’n lange tijd wachten ineens een enorme (extra) stap kan zijn.

Vroegtijdige start voor mentaal welzijn

De langdurige wachttijd in de asielprocedure legt vaak een zware mentale last op nieuwkomers. Werk fungeert als een welkome afleiding en geeft mensen de kans om rustiger te wennen aan de nieuwe omgeving. Het feit dat ze iets bijdragen aan de maatschappij geeft hen niet alleen een dagelijks doel, maar stelt ze ook in staat om financiële steun te bieden aan achtergebleven familieleden in hun land van herkomst.

Van AZC naar werk

Om deze doelgroep te bereiken zijn we steeds vaker aanwezig op verschillende AZC-locaties. De afgelopen tijd waren we regelmatig aanwezig op meerdere locaties in Utrecht en Amsterdam. Wat opvallend is, is dat kandidaten van ver buiten deze regio’s de weg naar ons weten te vinden. Doordat we met steeds meer werkgevers door het hele land samenwerken, kunnen we nog meer nieuwkomers ondersteunen.

Een groeiende impact

Door de samenwerking met verschillende AZC’s hebben we bewoners van deze locaties succesvol geplaatst bij werkgevers als Thuisbezorgd, Ampère, Meledi en Crisp. Zie ook de blog Van asielzoeker tot toekomstige IT professional. Samen met deze bedrijven hebben we het afgelopen jaar in tien verschillende steden bijna 50 asielzoekers aan een baan geholpen.

Conclusie

Onze succesverhalen tonen niet alleen de positieve impact van werk op het leven van nieuwkomers, maar benadrukken ook de noodzaak om eerder te beginnen met activiteiten zoals werk. Door dit te doen, bieden we niet alleen praktische ondersteuning, maar dragen we ook bij aan een soepelere overgang en een versterking van het mentale welzijn van degenen die een nieuw hoofdstuk in hun leven beginnen. Help jij ons mee in onze missie om zoveel mogelijk gemotiveerde nieuwkomers aan een betaalde baan te helpen?