Door Frank Kleinhout

Veel bedrijven aarzelen om nieuwkomers, zoals statushouders en asielzoekers, aan te nemen en in te werken, vooral in schaarse beroepen zoals monteurs en andere technici. Ze zien het als een tijdrovende en grote investering. Wat veel werkgevers echter niet beseffen, is dat de kosten van niet investeren in nieuw talent op de lange termijn veel hoger kunnen zijn.

Het invullen van een openstaande vacature kost een bedrijf duizenden euro’s aan wervingskosten [1]. Denk aan advertenties, recruiters en administratieve kosten. Bovendien leidt een tekort aan gekwalificeerd personeel tot een flinke daling in productiviteit [2]. Bedrijven met personeelstekorten zijn vaak minder productief en moeten hun huidige medewerkers overuren laten draaien, wat kan leiden tot burn-out en hogere verloopcijfers. Het vervangen van een vertrekkende medewerker kost gemiddeld zes tot negen maanden salaris [3].  Dit betekent dat als een monteur €40.000 per jaar verdient, het bedrijf tussen de €20.000 en €30.000 kwijt is om een vervanger te vinden en in te werken.

Daarentegen zijn de kosten van het inwerken van nieuw talent, zoals statushouders en asielzoekers, vaak veel lager. Een technische opleiding kost jaarlijks minder dan wat een bedrijf kwijt is aan de gecombineerde kosten van werving, productiviteitsverlies en verloop [3]. Het investeren in nieuwkomers kan dus op de lange termijn veel voordeliger zijn.

De toekomstige werkgelegenheidskloof

Het is geen geheim dat er in de komende jaren een aanzienlijke werkgelegenheidskloof dreigt, ook in technische beroepen. Uit onderzoek [4] blijkt dat in 2022 de vraag naar technisch geschoold personeel met 71% steeg; een trend die eerder lijkt aan te sterken dan af te zwakken. Dit komt neer op tienduizenden onvervulde functies.

Het aantal studenten dat momenteel een technische opleiding volgt, is echter onvoldoende om aan de toekomstige vraag te voldoen. Slechts een fractie van de benodigde instroom in technische beroepen wordt dan ook door de huidige opleidingen geleverd [5]. Dit betekent dat bedrijven nu moeten investeren in het aantrekken en opleiden van nieuw talent om deze kloof te dichten.

Het verhogen van bedrijfsprestaties door diversiteit

Tot slot speelt er ook nog diversiteit, en dan met name in relatie tot het verhogen van prestaties. Diversiteit op de werkvloer is meer dan alleen een modewoord; het is een strategische bedrijfsbeslissing die de prestaties kan verbeteren. Bedrijven met een divers personeelsbestand presteren vaak beter dan hun concurrenten [6]. Diversiteit brengt verschillende perspectieven en innovatieve oplossingen, waardoor bedrijven in staat zijn optimaal op snelle veranderingen in de markt in te spelen.

Daarnaast verbetert diversiteit de samenwerking binnen teams [7]. Teams met mensen uit verschillende achtergronden zijn vaak creatiever en effectiever in het oplossen van complexe problemen.

Statushouders en asielzoekers als onbenut potentieel

Statushouders en asielzoekers vormen hierin een groot onbenut potentieel. Veel van hen hebben waardevolle vaardigheden en ervaring, maar krijgen niet altijd de kans om deze te benutten vanwege taalbarrières of gebrek aan erkende kwalificaties. En dat is precies waar wij in ondersteunen. Wij hebben de expertise in huis op het gebied van taal en cultuur bij de plaatsing en begeleiding, zodat jij als bedrijf optimaal kunt profiteren van dit onbenut potentieel. Laten we samenwerken om dit onbenut potentieel te draaien naar volop benut potentieel!

Conclusie

Het is duidelijk dat investeren in nieuw talent, waaronder nieuwkomers, geen kostenpost is maar een strategische investering in de toekomst van een bedrijf. De kosten van niet investeren kunnen snel oplopen, terwijl de voordelen van een goed opgeleid, divers en toekomstbestendig personeelsbestand onmiskenbaar zijn. Het is dus tijd voor bedrijven om actie te ondernemen om de vruchten te plukken in de vorm van hogere productiviteit, innovatie en financiële prestaties op de lange termijn.

Investeer jij mee in de volgende generatie monteurs en technici vanuit onze poule aan nieuwkomers? Of heb je een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op deze pagina voor werkgevers.

Bronnen:

  1. SHRM – The Real Costs of Recruitment
  2. McKinsey – Productivity and Staffing
  3. NCES – Education Statistics
  4. Monitor Techniekpakt
  5. Koninklijke Metaalunie – Technisch Onderwijs
  6. McKinsey – Diversity Wins
  7. Harvard Business Review – Diverse Teams